تحلیل تکنیکال شپنا (پالایش نفت اصفهان)

تحلیل تکنیکال شپنا (پالایش نفت اصفهان)

در ابتدای امروز 9 مهر 99 پالایش نفت اصفهان با تقاضای خوبی مواجه شد و صف 80 میلیونی برچیده شد.در ادامه خبری بر مبنا بازارگردانی شپنا توسط صندوق رفاه منتشر شد و همین باعث شد برای چند بار متوالی صف فروش توسط حقوقی ها جمع آوری شود و در ادامه با نتیجه مثبت به کار خود پایان داد. امروز شپنا به حمایت 61.8 فیبو قیمتی خود برخورد کرد و همین سبب واکنش و جمع آوری 196 میلیون سهم شپنا توسط حقوقی شد. انتظار داریم که هفته آینده تقاضای خوبی داشته باشد. در اوایل هفته آینده پالایش نفت اصفهان به خاطر مجمع فوق العلاده بسته خواهد شد.

اگر مایل بودید : از طریق دکمه پیوستن عضو گروه ما شوید.