بازار بورس ایرانیان

بازار بورس ایرانیان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اروجلو کارشناس بازار سرمایه در برنامه پایش در رابطه زیان سهامداران طی هفته های اخیر گفت: « ضرر در بازار سهام و کالا تا زمانی که آن دارایی را دارید، مفهوم ضرر را ندارد. ممکن است سهام یک شرکت پایین بیاید اما تا وقتی آن سهام به فروش نرفته ضرر متحمل شما نشده است، در بازار کالا هم به همین نحو است.»
در صورتی که دچار ضرر شده اید یا سهام شرکتی را خریداری فرموده اید می توانید با اساتید مجرب گروه بازار بورس ایرانیان در میان بگذارید.

جهت دریافت سیگنال های رایگان به ما بپیوندید.